Какво е микроинвазивно лечение на кариес?

Това е щадящ метод за отстраняване на минимално количество зъбна тъкан само в областта на дълбоките фисури (най-вдлъбнатите места) по дъвкателната повърхност на зъбите. Премахват се само болестно увредените тъкани от кариеса със специални много фини диамантени пилители. Обикновено не се налага употребата на местна упойка поради минималното премахване на кариозни зъбни тъкани. Дефектът се възстановява с фотополимерна обтурация (пломба) с подходящи фотокомпозити с малък вискозитет.

На първата снимка се вижда състоянието преди- дълбоките фисури са черни. На втората снимка са премахнати само променените зъбни тъкани минимално инвазивно. На третата снимка са показани малките обтурации по дъвкателната повърхност на зъбите.

Показание за микроинвазивно лечение на кариес е повърхностен и средно дълбок кариес.

Не всяко тъмно петънце по зъбите е кариес и се налага да се лекува. Важно е когато е диагностициран кариес, той да се лекува на време!  Своевременното лечение е максимално щадящо към зъба, с минимално отнемане на кариозни променени тъкани, с максимално малка по обем обтурация, в рамките на едно посещение и не на последно място на по-ниска цена.

Запознайте се с другите варианти на лечение на кариес – Терапия и Ендодонтия.

Leave a Reply