д-р Калина Георгиева, д.м.

Д-р Калина Георгиева завършва Дентална медицина в Медицински  университет-Варна през 2011г. с отличие. Съчетава умело клиничната работа с пациенти с преподавателската си дейност предимно на англоезични студенти по стоматология.

Основава дентална практика DentaCool през 2014г.

През октомври 2015г. успешно защитава дисертационен труд и придобива образователна и научна степен „Доктор“. От юли 2016г. заема академична длъжност “главен асистент” към МУ-Варна.

През май 2017г. придобива клинична специалност “Протетична дентална медицина”.

Основните направления в работата й са свързани с естетичната стоматология и протезиране на дефектите на зъбите и зъбните редици с фасети, корони, мостове, различни видове протези.

Д-р Калина Георгиева, дм  непрекъснато повишава професионалната си квалификация чрез участия и посещения на редица специализирани курсове, лекции и семинари.

Сертификати

Тихомира Динева

Голям принос към по-краткото и висококачествено протичане на лечението има денталният асистент. В денталния екип, асистентът е човекът, отговорен за организация на графика и личните картони на нашите пациенти, създаване на професионална и приятна работна атмосфера в стоматологичния кабинет и асистенция по време на всяка манипулация.

Тихомира е отзивчива и отговорна. Тя ще Ви посреща и настанява при всяко Ваше посещение, ще Ви съдейства при планиране на следващите Ви визити и контролни прегледи.