Детска Дентална Медицина

Грижата за нашите малки пациенти е един от приоритетите ни, защото изграждането на здравословни навици е инвестиция в бъдещото дентално здраве. Своевременното откриване и лекуване на денталните проблеми предпазва детето от по-сериозни последици в млада и зряла възраст.

Първичен преглед

По време на първичния преглед се изготвя подробен статус на зъбите, венците и устната лигавица, прави се фотодокументация на налични кариозни или травматични увреждания, отклонения в захапката,  възпаление на венците, изменения на устната лигавица. Обсъжда се с родителя/придружителя  необходимите манипулации- профилактични и лечебни.

Профилактика:

Обучение и мотивация за поддържане на ефективна лична орална хигиена

Препоръчаните средства и методи за почистване са съобразени с възрастта на детето и неговите индивидуални нужди.

Периодични профилактични прегледи

Честотата на профилактичните прегледи се определя индивидуално като се съобразява с денталното здраве на Вашето дете. Желателно е поне два пъти в годината да се посещава стоматолог, защото временните зъби са по-неустойчиви на кариеси поради по-ниското си минерално съдържание. При съчетание с недостатъчно ефективо почистване на млечните зъби, болестните процеси се развиват по-бързо.

Силанизиране на новопробили зъби

Запечатването на дълбоките фисури и ямки (най-вдлъбнатите места по дъвкателната повърхност) на първите постоянни зъби с глас-йономерен материал, отделящ флоур (GC Fuji Triage) е най-ефикасно средство за предпазване от зъбен кариес. Поставя се само на зъби без кариес.

dentacool_stomatolog_varna_img-199
Преди- новопробил постоянен първи кътник
dentacool_stomatolog_varna_img-200
След- силант върху новопробил постоянен първи кътник

Лечение на начален кариес (бяло петно)

Това е една стъпка след профилактиката и преди необходимостта от обтурация (пломба) с отнемане на твърди зъбни тъкани!

Кариес инфилтрацията с ICON

Кариес инфилтрацията с ICON позволява задържане развитието на кариеса в ранен етап (ефективен е постоянни и млечни зъби). Това е иновативно лечение чрез минимална интервенция без болка, без анестезия, без отнемане на тъкани.

dentacool_stomatolog_varna_img-013
Преди- бели петна на горен зъб
dentacool_stomatolog_varna_img-031
След-кариес инфилтрация с Icon

Лечение:

Лечение на зъбен кариес на млечни и постоянни зъби

Осъществява се чрез отстраняване на кариозно увредените твърди зъбни тъкани и възстановяване на зъба посредством обтурация (пломба) с подходящ за конкретния случай материал- глас-йономерен цимент, фотокомпозит, компомер и др.

dentacool_stomatolog_varna_img-025
Преди-кариес на млечен зъб
dentacool_stomatolog_varna_img-045
По време на манипулацията
dentacool_stomatolog_varna_img-058
След-фотополимерна обтурация (пломба) на млечен зъб
dentacool_stomatolog_varna_img-166
Почистен кариес на постоянен зъб
dentacool_stomatolog_varna_img-167
Фотополимерна обтурация на постоянен зъб

Лечение на пулпит и периодонтит на временни и постоянни зъби

Когато кариесът е достигнал до пулпата  (съединителната тъкан, богата на кръвоносни съдове и нервни влакна във вътрешността на зъба)  и/или периодонциума (околозъбните тъкани) се налага „девитализиране“ на временното зъбче с цел лечение на възпалението (пулпит или периодонтит) и възстановяване на формата, релефа и функцията на млечния зъб до неговото физиологично отпадане и заместване с нов и здрав постоянен зъб. Нелекуваните пулпити и периодонтити на млечни зъби създават риск за зародишите на непробилите постоянни зъби!

Лечението на пулпит и периодонтит на постоянни зъби в детска възраст осигурява правилно завършване на кореновото развитие на зъбите и тяхното функциониране при вече порасналото дете.

dentacool_stomatolog_varna_img-023
Преди-силно увреден постоянен зъб на дете на 10 години
dentacool_stomatolog_varna_img-044
След почистване на старата пломба
dentacool_stomatolog_varna_img-156
Изграждане с фотополимер и достъп до кореновите канали
dentacool_stomatolog_varna_img-157
Запъленени коренови канали с гутаперка след релечение
dentacool_stomatolog_varna_img-222
Рентгенографии преди и след кореново релечение
dentacool_stomatolog_varna_img-158
Фотополимерна обтурация на постоянен зъб на дете на 10 години

Лечение на травми на временни и постоянни зъби

Това е много драматична и стресова ситуация за детето и родителите, изискваща спешна и адекватна професионална намеса от страна на денталния екип. В зависимост от степента на увреждането се избира подходящия подход за лечение и възстановяване на зъба както и задължителното проследяване във времето на травмирания зъб.

Екстракция (изваждане) на временен зъб

За да запазим комфорта и спокойствието на нашите малки пациенти, ние прилагаме локална анестезия за обезболяване (намазване на венеца с анестетик или при необходимост приложение на инжекционна упойка).

dentacool_stomatolog_varna_img-216
Постоянният зъб пробива под млечен зъб
dentacool_stomatolog_varna_img-175
Млечният кучешки зъб все още не е паднал
dentacool_stomatolog_varna_img-176
Млечният кучешки зъб все още не е паднал