Подвижното протезиране се занимава със снемаемите конструкции (зъбни протези). Това включва и тези, които са толкова стабилни, че се доближават в голяма степен до фиксираните мостове (прецизни протези върху сложни опорно-задръжни елементи (стави, телескоп-коронки, ключалки и др.).

Този тип лечение се прилага най-често при дистално неограничени дефекти в зъбните редици – липсващи задни зъби или в ситуации на по-сериозна загуба на зъби. В тези случаи мостовете не са възможни. Протезите се задържат в устата от останалите зъби, чрез опорно-задръжни средства или от меките тъкани около тях (при частични протези). Ако липсват всички зъби те се задържат само от меките тъкани или от импланти (тотални/ цели протези).

Предимствата на протезите са, че подобряват значително дъвкателната способност, подобряват естетичния вид, както и говора, особено при липсващи предни зъби. Не на последно място подобряват самочувствието и качеството на живот.

Частични протези

Частични плакови протези

За опора и задържане на частичните плакови протези се използват различни видове куки върху наличните естествени зъби. Те са една бърза опция за възстановяване на липсващите зъби на сравнително ниска цена, но се наблюдава леко потъване на протезата при дъвчене, което се дължи на огънатите куки, които не успяват да противодействат на голямото дъвкателно натоварване. Създаващите се микродвижения водят до бавно стапяне на костта (под плаката) и увреждане на пародонта на носещите зъби, които стават подвижни. Тези протези се разхлабват с времето и се налагат поправки или нова изработка.

dentacool_stomatolog_varna_img-007
Преди- дефект в зъбната редица
dentacool_stomatolog_varna_img-035
Частична плакова протеза с огънати телени куки
dentacool_stomatolog_varna_img-051
Частична плакова протеза с огънати телени куки

Според материала, частичните плакови протези могат да бъдат няколко вида: изработени от твърда пластмаса, подплатени с мека пластмаса или еластични протези.

Моделно ляти скелетирани протези

Съвременна конструкция, при която основата се изработва от метал, който е по-тънък от пластмасова плака. Поради здравината на конструкцията свързващите части (базата) са много редуцирани, а това увеличава комфорта, подобрява говора (небцето и езика са освободени) и вкусовите усещания и др. Те не се разхлабват с времето и са почти неподвижни по време на хранене.

Опорните зъби трябва да бъдат задължително със здрав пародонт (липса на възпален венец, неоголени и неразклатени), защото при пародонтит, куките, чрез които се задържат протезите, разклащат опорните зъби в резултат на сваляне,слагане и дъвчене. Този тип протези са по-щадящи към зъбите, които служат за опора, защото не се налага тяхното изпиляване, но е възможно да се влоши естетиката, при куки на предни зъби поради металния им цвят.

Комбинирано протезиране

Представлява комбинация от неснемаема конструкция (мост) и снемаема протеза, свързани чрез специални средства за задържане (осигуряващи по-голяма здравина, комфорт и естетика). Използват се моделно лети протези със сложни опорно-задръжни средства– механични стави, телескоп корони, траверси, ключалки.

Разликата с моделно летите протези с метални куки е, че са много по-естетични, защото не се виждат куки, понеже се задържат с елементи, които са скрити в неснемаемите конструкции. Осигурява се дълготрайна и функционална протезна конструкция при спазване на отлична орална хигиена и спазване на насрочените контролни прегледи.

Моделно ляти протези със стави

Опорните зъби (поне два от страната на дефекта в зъбната дъга) се „обличат“ в блок корони (свързани една с друга корони) или мост. За короните/моста се захващат ставите, които задържат протезата на принципа на „тик-так“ копче. Протезите са много стабилни и почти неподвижни, което ги прави изключително удобни за пациента. Те са високо естетични поради скритите опорно-задръжни средства (стави). Натоварването при тях се поема основно от носещите зъби и по-малко от венеца и костта под протезата.

dentacool_stomatolog_varna_img-019
Неснемаеми конструкции с механични стави в горна челюст
dentacool_stomatolog_varna_img-020
Моделно ляти протези със стави
dentacool_stomatolog_varna_img-038
Горна моделно лята протеза с механични стави
dentacool_stomatolog_varna_img-055
Неснемаеми конструкции с механични стави в долна челюст
dentacool_stomatolog_varna_img-040
Моделно ляти протези със стави
dentacool_stomatolog_varna_img-066
Моделно ляти протези със стави

Моделно ляти протези върху траверси

Опорните зъби, които трябва да бъдат със здрав пародонт (т.е. без подвижност) се изпиляват и обличат в мостова конструкция, свързана с гредичка (траверса). Постига се максимално редуцирана по обем конструкция, освобождаваща небцето на горната челюст и подезична зона на долната челюст. Протезата е много комфортна за пациента, поради комбинираното предаване на дъвкателното налягане между опорни зъби и лигавица и подобрените вкусови усещания поради откритото небце.

IMG_2140
Неснемаеми конструкции върху траверса в долна челюст
IMG_2115
Моделно лята протеза с траверса
IMG_2121
Моделно лята протеза върху траверса

Назъбни протези

Отвън протезите изглеждат като стандартни цели протези, но се задържат върху специално подготвени опорни зъби, които остават скрити под протезите. По този начин, целите протези са много по-стабилни и комфортни за пациента, но е необходимо наличието на няколко опорни зъби.

dentacool_stomatolog_varna_img-008
Преди-горна челюст
dentacool_stomatolog_varna_img-036
Специални задръжни средства в горна челюст
dentacool_stomatolog_varna_img-052
След- горна назъбна протеза с моделно лята плака
dentacool_stomatolog_varna_img-062
Преди-долна челюст
dentacool_stomatolog_varna_img-074
Специални задръжни средства в долна челюст
dentacool_stomatolog_varna_img-077
След- долна назъбна протеза със стандартна пластмасова плака

Тотални (цели) плакови протези

Това са конструкциите, които се използват при цялостно обеззъбяване. Поради пълната липса на естествени зъби и неминуемата загуба на кост настъпват сериозни нарушения при хранене и говор, както и промяна на лицето на пациента.

Основна задача е възстановяването на правилна захапка, подобряване на дъвкателната и говорна функция, естетичния външен вид и самочувствие на пациента.

При горна цяла протеза се разчита на вакуум ефект за задържане. При долна цяла протеза осигуряването на стабилност е значително по-трудно поради движенията на езика и по-малкия обем кост, които благоприятстват разместването на долната протеза. Отнема време пациентът да се адаптира и да свикне със своите цели протези. Но винаги има начин!!! Този начин може да бъде и цели протези върху импланти.

20171025_121541~2
Цели протези
dentacool_stomatolog_varna_img-088
Цели протези

Съвременна алтернатива на снемаемите протези и възстановяването на липсващи зъби с неснемаеми корони или мостове са зъбните импланти.